top of page
matrix-1274888_1920 - kopie.png
icon-1691282_640 - kopie.png

zpět na: Všechny MATERIÁLY

Projektové dokumenty

Dokumenty MAP- I

Dokument MAP (místní akční plán) - Úvodní kapitoly

Dokument MAP (místní akční plán) - Analytická část

Dokument MAP (místní akční plán) - Strategická část a Akční plán: priority, cíle, opatření

Zápisy z Řídícího výboru MAP- II

Dokumenty MAP- II                                        Místní akční plán - hlavní dokument

Komunikační plán a konzultační proces

Identifikace dotčené veřejnosti

Strategický rámec - verze 4

Strategický rámec - verze 5

Strategický rámec - verze 6

Strategický rámec - verze 7

Strategický rámec - verze 8

Strategický rámec - verze 9

Místní akční plán - II, revize 1

Místní akční plán - II, finální dokument

Dokumenty MAP- II (období OP JAK)               

Strategický rámec - investiční priority ZŠ

Strategický rámec - investiční priority MŠ

Strategický rámec - investiční priority NEFORM

Dokumenty MAP - III                                               

Zápisy z Řídícího výboru MAP- III

Komunikační plán a konzultační proces

Identifikace dotčené veřejnosti

Organizační struktura

Strategický rámec - investiční priority MŠ, ZŠ, NEFORM verze 3 

Strategický rámec - investiční priority MŠ, ZŠ, NEFORM verze 4 

Strategický rámec do roku 2025 textová část

Závěrečná evaluační zpráva MAP

Místní akční plán rozvoje vzdělávání
na území ORP Krnov – III 

Souhrnný popis potřeb škol
 

bottom of page