calendar-2027122_640.png

Pracovní 
S
kupiny

čtenářská

gramotnost 

matematická

gramotnost

rovné

příležitosti

financování

měkké dovednosti

ICT a polytechnika

Inovace

modernizace

reforma

Centra
Kolegiální
Podpory

Rovné příležitosti

Rozvoj měkkých dovedností aktérů MAP

Rozvoj ICT a polytechniky

Inovace, reformy a modernizace školství

matematická

gramotnost

čtenářská

gramotnost