top of page

Matematická gramotnost MAP-II 

Z historie víme, že matematika a filozofie se zrodily jako dvě nerozlučné sestry. Bavíme-li se o kráse, nelze vynechat počty a počítáme-li správně, nelze se ubránit kráse. Jakoby vyjadřování přesnými čísly dávalo světu řád a krásu - alespoň tak to vnímali lidé ve starověku. Dnes to ale není tak jednoduché. Být učitelem matematiky je nelehká výzva, stejně jako být žákem, který matematiku opravdu chápe. Jak pomoci těmto dvěma, aby se skutečně potkali v půli cesty? To nám spočítá pracovní skupina MG.

Co je cílem skupiny Matematická gramotnost?

Cílem skupiny je především zajistit diskuzi různých skupin ve vzdělávání (rodiče, žáci, učitelé, veřejnost...) mezi sebou. Cílem naopak není rozhodování o tom, co je a co není správná výuková metoda anebo nalezení jedné univerzální metody, jak k výuce přistupovat. Spíše jde o to, aby se jednotliví členové dokázali kultivovaně a bez pocitu osobního ohrožení pobavit o své vlastní zkušenosti s matematikou, ať už jde o laika nebo o vysoce zkušeného pedagoga. Samozřejmě čekáme, že diskuze bude časem přirozeně produkovat také odborná témata včetně těch opravdu obtížných, ale bezpečný prostor zůstává prioritou. 

Sdílení dobré praxe

Spojující témata v území

Metodická základna

Články v kategorii MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

bottom of page