top of page

Oborové autority (místní lídři v oboru)

Jedním ze znaků profesionální služby je, že má svou tzv. odbornou obec. Jde o síť odborníků, kteří jsou schopni vám v daném oboru pomoci. Na takové sítě jsme zvyklí např. ze zdravotnictví nebo poraden. Ale vzdělávání je také službou a my se chceme pokusit takovou síť odborníků-pedagogů sestavit, už jen z ohledu na veřejnost, jenž by zajisté měla mít možnost najít i mezi pedagogy odborníky, na které se může v případě potřeby (např. odborné rady) obrátit. 

Věříme, že mezi pedagogy v našem kraji je řada skrytých i zjevných mistrů svého oboru. Nicméně ne každý je vidět a ne každý chce být vidět. Sestavili jsme tedy seznam tzv. místních lídrů, který respektuje dvě věci: 


1) uvádí jen ty pedagogy/odborníky, kteří se zveřejněním souhlasili

2) nominaci provedli sami pedagogové mezi sebou, respektive pracovní skupiny v našem "MAPu"

Identifikace místních lídrů v oborech

 

Čtenářská gramotnost

Mgr. Jana Zdráhalová, ZŠ Janáčkovo nám. Krnov - kritické čtení, psaní, formativní hodnocení

Mgr. Magdaléna Handlířová, ZŠ Janáčkovo nám. Krnov - rozvoj čtenářské gramotnosti, RWCT, formativní hodnocení

Mgr. Marcela Rychtová, ZŠ Janáčkovo nám. Krnov - rozvoj čtenářské gramotnosti, RWCT, formativní hodnocení

Mgr. Jakub Mruz – Městská knihovna Krnov

 

Matematická gramotnost

Mgr. Eva Nevídalová , ZŠ Janáčkovo nám. Krnov - Hejného metoda

Mgr. Markéta Mylková, ZŠ Janáčkovo nám. Krnov - Hejného metoda

 

ICT a polytechnika

Ing. Ladislav Pleva, ředitel ZŠ a MŠ Lichnov - technologie, ICT ve výuce, inovace ve výuce

Mgr. Veronika Pazderová, pedagog ZŠJanáčkovo nám. Krnov – využití aplikací ve výuce 

Měkké dovednosti

Mgr. et Mgr., Petr Studnička, školní psycholog, kouč - emoční a sociální inteligence, rozvoj nadání, osobnostní teorie a typologie

Mgr. Karel Handlíř, ředitel ZŠ Janáčkovo náměstí - Mentorink, koučink, MBTI, pozitivní myšlení, empatie

Jana Mojžíšová – vedoucí klubu rodičů, PR, komunita, vztahy rodina - škola, rodičovská perspektiva

 

Inovace, reforma a modernizace ve školství

Mgr. Karel Handlíř, ředitel ZŠ Janáčkovo náměstí, Krnov - formativní hodnocení, formativní přístup

Pracovní skupina – Rovné příležitosti           

Mgr. Petra Dimitriu , ZŠ Janáčkovo náměstí, Krnov

Mgr. Lenka Smělíková, ZŠ Žižkova, Krnov

bottom of page