top of page

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci co nejširší základny organizací a institucí ovlivňujících oblast vzdělávání na Krnovsku. Je nejširší pracovní platformou. 

Aktuální složení ŘV: 

zástupci škol:

Mgr. Karel Handlíř, Bc. Mgr. Barbora Šovčíková, Mgr. Milan Gross, Milada Holinková, Bc. Jitka Kopečková

zást. neform. vzdělávání:     Mgr. Veronika Kozlíková

zástupce rodičů:                 Jana Mojžíšová

zástupce KAP:                    Ing. Kristýna Žižková

zástupce MAS:                   Martina Jalamasová

zástupce ASZ:                    Ing. Lenka Orgoníková

zástupce MS Kraje:             Ing. Jitka Hanusová - omluvená

zást. zřiz. škol:                   Mgr. Petr Kristiník, Ing. Pavlína Říhová, Ing. Mojmír Pargač

zástupce NIDV:               Mgr. Jozef Kubáň

zástupce zřizovatele:        Mgr. Pavel Moravec

zást. realiz. projektu:       Mgr. Petr Studnička

zástupce NNO:                Mgr. Adéla Ščurková (EUROTOPIA)

zástupce NNO:                Mgr. Nela Vomelová – LEXIKONA)

bottom of page