top of page
House

komunita

zapojené instituce

association-152746_640 - kopie.png

pracovní 

skupiny

teamwork-2198961_640 - kopie.png

Tým MAP

KDO JSME

ORP Krnov transp.png

Proč "MÍSTNÍ" ?

Pevné fyzické místo má  svůj zvláštní

charakter a význam pro ty, kdo na

něm žijí. Naši předkové to

vyjadřovali úslovím Genius loci

(z lat.: Duch místa). V MAP je místo

vymezeno územím obce s rozšířenou působností  ORP.

V případě Krnova je to město samotné s dalšími 24mi přilehlými

obcemi. Region je to poměrně rozlehlý, s mnoha menšími obcemi,

a proto se snažíme naši činnost rozložit na všechny obce  a školy.

Tomu uzpůsobujeme například místa konání jednotlivých akcí.

Co to vlastně je ten "MAP"?

Nikdo to původně nechtěl, ale postupem času se nějak samo ustálilo označení "MAP". Znamená to Místní Akční Plán vzdělávání a v praxi jde o setkávání pedagogů, ředitelů, rodičů,

zástupců samosprávy, veřejnosti, neziskových organizací,

no prostě všech, kdo jsou nějak zapojeni do oblasti

vzdělávání. Společně debatujeme o tom, co je pro

vzdělávání důležité a jak to udělat,

aby nezůstalo jen u slov. 

Proč "AKČNÍ" ?

Dobře si uvědomujeme, že nejtěžší věcí v projektu je udržet si energii a zájem lidí. Proto jsou pro nás praktické výsledky velmi důležité Jsou to především žáci, učitelé a veřejnost, kdo má mít z projektu užitek. Proto slovo "AKČNÍ" jako důraz na činnost. Jestli se nám to daří nebo ne můžete posoudit sami v sekci "AKCE". 

Logo MAP transp bez pismen.png

Proč "PLÁN" ?

Nedávno přišli psychologové s tvrzením, že jedním z rozdílů mezi odborníkem a laikem je i to, kolik času věnuje plánování nějaké činnosti. Odborník nejdříve dlouho plánuje a potom rychle a účinně koná. Laik naopak plánuje daleko méně a potom se dlouho a poměrně neefektivně namáhá. Proč tedy nezkusit pořádně plánovat? MAP má plánování jako svou základní činnost, a to plánování společné, komunitní a odborně vedené. Podívejte se, jak plánujeme:

common-1300520_640_upraveno.png
mechanics-2170648_640_upraveno.png
bottom of page