top of page
mechanics-2170648_640_upraveno.png

PLÁNOVÁNÍ

sign-2792576_1280.png

PRIORITY

archery-2230855_1280.png

CÍLE

Logo MAP trans.png

VIZE

Vizí MAP je pomocí společného dialogu hledat a realizovat takový model vzdělávání, který ve svém výsledku přinese:

 

ŽÁKŮM radost z poznávání a připravenost do života

UČITELŮM hrdost a možnost vykonávat svou profesi dlouhodobě v plném zdraví a síle

RODIČŮM pocit bezpečí a možnost angažovat se v procesu vzdělávání a identifikovat se s jeho hodnotami

SPOLEČNOSTI  místo, které spojuje lidi, myšlenky a zdroje

bottom of page