top of page

KDO JSME

House
association-152746_640 - kopie.png

pracovní
skupiny

Tým MAP

teamwork-2198961_640 - kopie.png

KOMUNITA a zapojené instituce

Komunita je tím zdaleka nejcennějším co v MAPech máme. Patří sem konkrétní lidé z konkrétních škol, učitelé, rodiče, žáci, které známe léta, ale také starostové obcí, vychovatelky, kuchaři, uklízečky... Všichni tito lidé jsou nepostradatelní a tvoří základnu MAPů. Komunita v tradičním slova smyslu znamená často izolovanou, silně názorově vyhraněnou skupinu lidí. V MAPech to máme spíše naopak:

Jsme dynamické a otevřené společenství těch, kdo mají chuť bavit se o společných cílech a pak je naplňovat. Spojuje nás spíše pestrost než uniformita. 

House

ZŠ                MŠ             ZŠ a MŠ             ZUŠ                  SVČ

House
house-1519808_1920 - kopie.png
line-art-3117810_1280 - kopie.png

ŠKOLSKÉ instituce

MAP se týká celé řady dalších institucí a jednotlivců. Zásadními členy jsou obce se svými zástupci státní správy a samosprávy. Významnou roli hrají neziskové organizace, které často mají široký mezioborový záběr, a také soukromé firmy a podniky, jenž stojí v řetězci vzdělávání na konci jako cílové instituce nabízející pracovní uplatnění žákům a studentům.

OBCE a další instituce

obce              neziskovky        firmy           jednotlivci            a další...

bottom of page