NEJBLIŽŠÍ AKCE - PŘIHLÁŠKY

  • 23. 5. 14:00
    ZŠ Žižkova, Žižkova 5/1018, 794 01 Krnov
    Srdečně Vás zveme na další setkání pedagogických asistentů, které je na téma - Nejčastější problémy v praxi asistenta pedagoga. Připravte si prosím kazuistiku dětí, se kterými pracujete.
  • 25. 5. 17:30
    Villa Cafe, Zacpalova 964/1, Krnov
    Formativní přístup je stále aktuální téma nejen pro pedagogy ale i rodiče. Nejde jen o známkování či neznámkování. Petr Studnička bude mluvit o motivaci k učení a Jana Stejskalová s kolegyní Hanou Žežulovou o tom, jak my rodiče můžeme podporovat své děti při učení.