top of page

Čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka

Čtenářská gramotnost již dávno nepatří k holému "triviu". Dnešní doba klade před čtenáře mnoho komplikovaných výzev (právnické kličky psané ve smlouvách pod čarou a minimálním fontem, vágní výroky politiků v košatých souvětích, úřednický jazyk písemných rozhodnutí, manuály k výrobkům psané vysoce odborným jazykem...), také prudký rozvoj moderních technologií modeluje zcela nové způsoby vnímání a užití jazyka (vytrácí se příběh, jsme zahlceni kvanty izolovaných informací, těkáme očima po nesouvislých útržcích textů..). V takovém prostředí je potřeba čtenářské gramotnosti. 

bottom of page