top of page
mechanics-2170648_640_upraveno.png

PLÁNOVÁNÍ

VIZE

Logo MAP trans.png
sign-2792576_1280.png
archery-2230855_1280.png

CÍLE

PRIORITY

PRIORITA 1: Otevřený a efektivní vzdělávací systém, který rozvíjí jedinečnost i všestrannost, jehož výsledkem je žák připravený do života, přirozeně zvídavý a se smyslem pro zodpovědnost

PRIORITA 2: Učitel je profesionál, který kombinuje flexibilitu s životní moudrostí

PRIORITA 3: Rodič jako podporující partner a škola jako místo, které spojuje lidi, myšlenky a zdroje místní komunity

PRIORITA 4: Příjemné prostředí, kvalitní vybavení a dostatečná kapacita hmotného a personálního zázemí

bottom of page