top of page

Rodičovské kavárny

Projekt MAP-IV Krnovsko, jehož realizátorem je Rozvoj Krnovska o.p.s. připravil také v tomto roce sérii zajímavých vzdělávacích přednášek pro rodiče předškolních i školou povinných dětí.   " V minulých letech se největšímu zájmu rodičů těšily přednášky odborníků, kteří se zabývají psychologií, motivací dětí a práci s emocemi, proto jsme se na tato témata zaměřily také letos", říká Šárka Studničková, koordinátorka projektu MAP.   V lednu se v prostorách Radniční kavárny konal praktický workshop s Adamem Wojtovičem z Escholy zaměřený na rozpoznání manipulace a reakci na ni. Učil rodiče, jak se manipulaci vyhnout a s dětmi komunikovat více motivačně. " Rodiče workshop hodnotili jako velmi přínosný a oceňovali praktické zkušenosti lektora z jeho praxe", pokračuje  Jana Mojžíšová.   Pro přednášky v březnu a dubnu se podařilo získat vynikající lektorku PhDr. Mgr. Eva Burdová MB A, která  je akreditovanou lektorkou sociálně-psychologických a speciálně-pedagogických dovedností.   Sama má mnoholetou pedagogickou praxi, zabývá se mentoringem, mediací a facilitací ve školství.   Témata přednášek byla vybrána ve spolupráci s veřejností z řad rodičů a reflektují tak jejich zájem a požadavky: jde o posilování osobní odpovědnosti dítěte a rozvoj emoční inteligence u dětí.  Přestože obě tato setkání proběhla online, zájem rodičů byl velký.   Rodičovská kavárna je veřejností oblíbená nejen pro přínosné informace, příklady z praxe, ale také pro vzájemné setkávání rodičů a sdílení zkušeností. Pro tento školní rok byl program Rodičovských kaváren naplněn, na další školní rok připravuje MAP témata z oblasti prevence poruch učení, práce s žáky ohroženými školním neúspěchem a žáky nadanými, také budou otevřena témata šikany a wellbeingu ve školách.

Rodičovské kavárny
bottom of page