top of page

MAP stále pokračuje!

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Krnov – IV Realizátor: Rozvoj Krnovska o.p.s. Doba realizace projektu: 1. 12. 2023 – 30. 12. 2025 Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008450 Financování projektu: Celkové výdaje:  7 080 633 Kč - spolufinancováno z dotace EU    Projekt navazuje na již běžící proces místního akčního plánování (MAP-I, MAP-II a MAP-III) v oblasti předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání. Staví na inkluzi, rovnosti, kvalitě a dostupnosti vzdělávání pro každé dítě. Vede k systematickému plánování partnerských aktivit, které staví na analytických datech a řeší specifické problémy místního regionu. Konečným cílem je úspěch pro každého žáka, spokojenost pro rodiče a smysluplnost práce pro pedagoga.   Hlavním cílem projektu MAP IV je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách v ORP Krnov, a to především podporou společného plánování a řízení partnerských aktivit všech aktérů vzdělávání v území (školy, zřizovatelé, veřejnost aj.) s vazbou na řešení místně specifických problémů a potřeb.   Dílčí cíle MAP: ·        Zlepšení kvality řízení MŠ a ZŠ pomocí dlouhodobého místního plánování. ·        Společné pochopení významu kvalitního inkluzivního vzdělávání. ·        Snižování nerovností ve vzdělávání pomocí aktivit, které prokazatelně zvyšují dostupnost   kvalitního vzdělávání pro každé dítě/každého žáka.  ·        Zlepšení spolupráce s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních finančních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.  ·        Implementace akčních plánů

MAP stále pokračuje!
bottom of page