calendar-2027122_640.png

Projektová povinnost: Sebehodnocení


Kdo jste si někdy zkusili vyplnit něco o vlastní o sobě, víte, že to není lehký úkol. Pohled sám na sebe je někdy těžký i v obyčejném zrcadle, natož v oblasti pracovního výkonu nebo osobnostních kvalit. V MAPech je sebehodnotící zpráva o projektu povinná. Naštěstí jsme se opřeli o názory všech, kdo jsou v projektu zapojeni a výsledky tak nemají jen sebehodnotící rozměr.

2021-03 MAP Průběžná sebehodnoticí zpráv
.
Download • 769KB


12 zobrazení0 komentář