top of page

NEUR: Budoucnost generace "snowflakes"

Aktualizováno: 4. 4. 2019

Mgr. Bohumil Bob Kartous, Ph.D.


Výběr dobré praxe z míst, která lektor navštívil (Skandinávie, Singapur, Německo...) - oblasti, které se podařilo v praxi dotáhnout do fáze vysoké profesionality.


Text je pouze rychlým záznamem přímo z přednášek konference NEUROVĚDA VE VZDĚLÁVÁNÍ


V současné době nám výrazně ujíždí vlak - technologický vývoj ve světě nabral obrátky, které naše země v evropském prostoru nestíhá. Zajímavé je, že v tomto prostředí náš premiér prohlásí, že Průmysl4 je nesmysl, protože nikde u nás ještě neviděl plně automatizovanou továrnu... V pozadí je názor, že co není u nás, jakoby nebylo. V jiných zemích ale tyto továrny již běžně fungují.


Analýza trhu pracovních pozic z hlediska rizika zániku pozic vlivem automatizace a změny trhu práce v následujících 10-ti letech - CZ a SK jsou na tom nejhůře, až 40% pozic je pod rizikem zániku. Nejlépe je na tom Finsko, Korea, Izrael...

Změna se dle prognóz dotkne nejméně vysokoškoláků, nejvíce málo vzdělaných vrstev a pracovních pozic s převahou manuální práce. Zároveň se zánikem těchto pozic budou vznikat (dvojnásobným tempem) pozice nové, které ale budou z jiných oblastí než dnes a než bychom čekali. Nejvíce utrpí oblast dopravy, logistiky, výroby a stavebnictví, nejméně oblast zdravotní péče, sociálních služeb, profesionální vědecké práce, informatiky, komunikace a vzdělávání.


V budoucnu dojde k masivní redefinici duševního vlastnictví. V dnešní době je většina duševního vlastnictví v rukou nepočetné elity (Facebook, Google, Amazon, Microsoft, ....), která má obrovské přebytky zisků. Lze předpokládat, že tak jak je dnes zdaněna fyzická práce, bude daněna i ta duševní.


TIPY PRO DOBROU PRAXI


1) INDIVIDUALIZACE - Finsko - IVP (indiv. vzdělávací plán) nemají ve Skandinávii jen děti s SVP (speciální vzděl. potřeby)


2) SPOLUPRÁCE S RODINOU - Finsko: vše na triádě Rodič-Dítě-Učitel - základní komunitní stavební kámen


3) HODNOCENÍ - Dánsko - nehodnotí se, respektive ne na základní škole, pouze formativně (co jde, co nejde, kde je rezerva...)


4) POZNÁNÍ SEBE SAMA - Holandsko - sexuální výchova od mateřské školy, nejde o sex, ale o sexualitu - součást člověka od malička. Proto jejich společnost není ovládána deprivanty a frustráty (jak tomu bývá často v post-komun. zemích).


5) POHYB - Finsko - dlouhé přestávky mezi vzděl. bloky, kdy jsou děti venku


6) PORTFOLIA - gymnázium na Zatlance - spojení sebepojetí a hodnocení, velmi cenný nástroj


7) POBYT V ZAHRANIČÍ - Singapur - SŠ studenti povinně výjezd, naučí se jazyk a osamostatní, lék na "pupeční šňůru" - lék na křehkost "snowflake" generace (vločka jako symbol křehkosti identity a výdrže - dotkneš se a změní se ve vodu...)


8) PRÁCE S CHYBOU - chyba nevede k trestu, ale je povzbuzením k poučení a novému hledání


9) VEDENÍ K OBČANSTVÍ - Německo - průmět do všech předmětů jako integrované téma


10) PARTICIPACE - Pravidla, odpovědnost a vzájemnost se učí shodou, přijetím a prožitím, ne jako teorie. Svobodné školy, příprava obědů,


11) FLEXISCHOOLING - jeden den v týdnu (to je hodně!) děti nejsou ve škole, jsou jinde - ve společnosti, v reálném světě (všude, kde to jde - od ZOO přes úklid parku až po den na pracovišti rodičů)


12) PHENOMENON BASED LEARNING - reálná zkušenost v reálném světě

tip Praha: Suzanna Ackmann - ředitelka původem z Finska, spousta inspirace

188 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Revize RVP

Comments


bottom of page