top of page

NEUR: Intelektově nadaný žák - radost, nebo problém ve škole?

Aktualizováno: 4. 4. 2019

PhDr. Jana Jurášková, PhD., Mgr. Martina Mátychová, PhD.

založily společnost CENADA, n.o. - Centrum nadaní, dlouhodobě se věnují praktické práci s nadanými


Text je pouze rychlým záznamem přímo z přednášek konference NEUROVĚDA VE VZDĚLÁVÁNÍ

Kromě řady základních informací uvádí i několik zajímavých postřehů:

Dvojitá výjimečnost: běžný jev u nadaných dětí, jde o koexistenci nadání a poruchy (typicky ADHD, vývojové poruchy učení, asperger...). Zajímavým (a závažným) jevem je tzv. existenciální deprese, zádumčivost, která vzniká akcelerací kognice (poznávání světa) a neschopností nezralé dětské osobnosti interpretovat takové množství informací do smysluplného celku. Dalším náročným rysem nadaných je dysfunkční perfekcionismus, který opět souvisí se snahou postihnout a vytvořit vše, co je teoreticky možné, ovšem bez ohledu na reálné možnosti. Zde potřebují nadaní pomoc dospělých, protože (zvláště v nižším věku) jim chybí zkušenost s reálnými možnostmi a nutností redukce cílů.

53 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Revize RVP

Comments


bottom of page