top of page

MAP stále pokračuje!

Aktualizováno: 2. 7.Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Krnov – IV

Realizátor: Rozvoj Krnovska o.p.s.

Doba realizace projektu: 1. 12. 2023 – 30. 12. 2025

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008450

Financování projektu: Celkové výdaje: 7 080 633 Kč - spolufinancováno z dotace EU

  

Projekt navazuje na již běžící proces místního akčního plánování (MAP-I, MAP-II a MAP-III) v oblasti předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání. Staví na inkluzi, rovnosti, kvalitě a dostupnosti vzdělávání pro každé dítě. Vede k systematickému plánování partnerských aktivit, které staví na analytických datech a řeší specifické problémy místního regionu. Konečným cílem je úspěch pro každého žáka, spokojenost pro rodiče a smysluplnost práce pro pedagoga.

 

Hlavním cílem projektu MAP IV je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách v ORP Krnov, a to především podporou společného plánování a řízení partnerských aktivit všech aktérů vzdělávání v území (školy, zřizovatelé, veřejnost aj.) s vazbou na řešení místně specifických problémů a potřeb.

 

Dílčí cíle MAP:

·        Zlepšení kvality řízení MŠ a ZŠ pomocí dlouhodobého místního plánování.

·        Společné pochopení významu kvalitního inkluzivního vzdělávání.

·        Snižování nerovností ve vzdělávání pomocí aktivit, které prokazatelně zvyšují dostupnost   kvalitního vzdělávání pro každé dítě/každého žáka.

 ·        Zlepšení spolupráce s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních finančních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.

 ·        Implementace akčních plánů

11 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page