top of page

Hledáme vedoucí CKP!

Nedávno jsme vás informovali o rozjetí Center kolegiální podpory, jejich seznam najdete zde: https://www.krnov.info/post/plánujeme-rozjet-12-ckp ) Nyní hledáme do CKP vedoucí - pedagogy, kteří by se chtěli starat o jejich kompletní chod.


Co má vedoucí CKP na starosti?


CKP jsou ryze praktickým nástrojem pro každodenní rozvoj pedagogické praxe. Vedoucí by měl zvládnout postavit CKP na tři pevné "nohy": NOHA č.1: Organizační - každé CKP si organizuje svou činnost samostatně, ze strany MAP může využít finanční podporu a musí splňovat tzv. admin. minimum. NOHA č.2: Komunitní - CKP jsou především bezpečnou platformou pro kohokoliv, kdo chce přispívat k rozvoji tématu. CKP respektují základní principy komunitního plánování. NOHA č.3: Metodická - konečným cílem CKP je metodická podpora ve tvaru "NEXT DAY DELIVERY" - "doručení do druhého dne". Neznamená to, že neřešíme dlouhodobá témata, ale hlavním přínosem CKP je to, co si pedagog odnese ihned v kapse domů a zítra použije ve výuce.


Očekáváme tedy, že vedoucí CKP bude splňovat tyto požadavky:


1) Organizační schopnosti:

- svolávání a organizace setkání CKP, domluva ohledně prostor a případného občerstvení

- vedení povinné dokumentace: prezenční listiny, zápisy z setkání CKP (tzv admin.minimum)

- emailová komunikace (systematicky ze služební adresy) - nutná archivace zpráv!

- jednoduché sdílení souborů online (Google disk, Onedrive apod.)

- archivace metodických materiálů v rozumné elektronické (č)i papírové formě


2) Péče o tým:

- schopnost vést kolegy (malá CKP do 10ti členů, větší do 20, max 25 členů)

- péče o vztahy v týmu (otevřenost, přímá komunikace, dodržování rolí, etika jednání)

- vytvoření bezpečného prostředí (dodržování společných pravidel)

- ochota občas věnovat čas osobnímu rozhovoru s kolegou


3) Metodická a odborná zdatnost:

- zkušenost s přímou výukou daného předmětu (ideálně praxe 5 a více let)

- schopnost systematického myšlení (pro tvorbu metodik)

- orientace v aktuálních tématech oboru

- schopnost pracovat s odbornými texty

- schopnost vyhledávat, ověřovat a třídit informace na internetu a v dalších zdrojích


Kdy se budou CKP rozjíždět, jak často se CKP setkávají?


CKP budeme startovat postupně podle toho, jak rychle najdeme vedoucí, ne však dříve než v roce 2020. Výjimkou jsou jen CKP Čtenářksá gramotnost a CKP Asistenti pedagoga, která již v nějaké formě běží a postupně přechází pod projekt MAP.

Minimální interval pro setkávání je co 6 týdnů. Větší interval již znamená přetržení souvislostí a tudíž návaznosti.


Co nabízíme?

Práce vedoucího CKP je ošetřena pomocí Dohody o provedení práce (DPP), popřípadě IČO. Vedoucí CKP má k dispozici podporu projektového týmu (administrativní, IT, manažerská podpora) a finanční krytí materiálních potřeb CKP (tisk, kopírování, pomůcky, studijní materiály apod.).

Kam se obrátit?

Zájemci o pozici vedoucího CKP, kontaktujte administrátorku MAP: Šárka Studničková - 605 361 841

Por vyjasnění očekávání ohledně pozice kontaktujte ved. projektu MAP:

Petr Studnička - 774 04 04 58


91 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Revize RVP

Bình luận


bottom of page