top of page

út 08. 2.

|

přihlášení: meet.google.com/xbn-zmav-qqk

Rodičovská kavárna pro rodiče předškolních dětí

ABY ŠKOLA BYLA MÍSTEM, KAM SE TĚŠÍME, ANEB JAK SE NA ŠKOLU DOBŘE PŘIPRAVIT Také řešíte podobné otázky? Jak poznám, že je moje dítě připravené na školní docházku? Co všechno by mělo umět? Jak s ním nejlépe pracovat, aby nástup do školy dobře zvládlo? O čem si budeme povídat?

Vstupenky nejsou v prodeji
Zobrazit další události
Rodičovská kavárna pro rodiče předškolních dětí
Rodičovská kavárna pro rodiče předškolních dětí

Čas a místo

08. 2. 2022 17:00

přihlášení: meet.google.com/xbn-zmav-qqk

O události

Také řešíte podobné otázky? Jak poznám, že je moje dítě připravené na školní docházku?Co všechno by mělo umět? Jak s ním nejlépe pracovat, aby nástup do školy dobře zvládlo? Zahájení školní docházky je mimořádnou událostí v životě dítěte a jeho rodiny, je završením dosavadního vývoje a vstupem do nové životní etapy. Budeme si povídat, jak pomoci dítěti dobře novou životní roli zvládnout tak, aby se škola stala místem radostného poznávání. Nedílnou součástí povídání bude i to, jak podpořit úspěšné osvojování základních školních dovedností.Dotkneme se předpokladů pro čtení, psaní, počítání. Budeme se zabývat podporou jejich rozvoje i zjištěním, zda dítě je na tyto školní dovednosti připraveno ve všech oblastech, kterými jsou: grafomotorika, vizuomotorika, řeč, sluchové vnímání, zrakové vnímání, vnímání prostoru, vnímání času, základní matematické představy. Povídání zároveň zevrubně poukazuje na náměty aktivit určených pro stimulaci sledovaných schopností a dovedností. Součástí kurzu jsou elektronické materiály - shrnutí jednotlivých témat, přehled schopností a dovedností důležitých pro zahájení školní docházky.

Lektorka: Webinář vede zkušená lektorka, Mgr. Jiřina Bednářová speciální pedagožka, metodička a školitelka. Autorka metodik pro pedagogy a rodiče, pracovních listů a metodických materiálů pro děti předškolního a školního věku. Působí v akreditovaných programech Pedagogicko-psychologické poradny Brno, Národního pedagogického institutu, DYS-centrum Praha, Edupraxe, SVČ Lužánky a dalších.

Sdílet událost

bottom of page