top of page

st 26. 1.

|

Krnov

Kurz Kompetentní učitel 21. stolení pro MŠ

Vzdělávací cyklus pro ředitelky/vedoucí učitelky mateřských škol v rozsahu 24 je rozdělen do 6 částí (4 setkání on-line ve formě webinářů, 2 setkání naživo ve formě stáží v MŠ). Vychází z požadavků na kvalitu práce pedagoga formulovaných v tzv. Duhové knize (Kompetentní učitel pro 21. Století).

Vstupenky nejsou v prodeji
Zobrazit další události
Kurz Kompetentní učitel 21. stolení pro MŠ
Kurz Kompetentní učitel 21. stolení pro MŠ

Čas a místo

26. 1. 2022 19:00

Krnov, 794 01 Krnov, Česko

O události

Zaměřen bude na rozvoj kompetencí pedagogů v následujících oblastech:

¨ Komunikace

¨  Spolupráce s rodinou a komunitou

¨  Inkluze, rozmanitost a demokratické hodnoty

¨  Plánování a hodnocení

¨  Výchovné a vzdělávací strategie

¨  Učební prostředí

¨  Profesní rozvoj

CÍLEM je vybavit pedagogy (ředitelky MŠ) dovednostmi, které jim v jejich školách umožní koncipovat vzdělávání „na míru“ dětem a podpoří je v postupech směřujících k individualizaci vzdělávání (zejména prostřednictvím vytvoření podnětného učebního prostředí a uplatňovaní vhodných organizačních, metodických a evaluačních strategií v každodenní práci).

OBSAHjednotlivých setkání bude inspirován zkušenostmi z mateřských škol, které pracují dle vzdělávacího programu Začít spolu a bude přizpůsobován aktuálním potřebám účastníků. Během setkání budou mít účastnice prostor k vzájemné výměně zkušeností, diskusím, ke kontaktu s dobrou pedagogickou praxí.

TERMÍNY:

1) 26.1. 2022 (8.30 – 12.30 on-line na platformě ZOOM)

2) 9.2. 2022 (8.30 – 12.30 on-line na platformě ZOOM)

3) 3.3. 2022 (8.00 – 12.00 stáž v MŠ Sokolská, Olomouc https://skolkaolomouc.cz/sokolska/

4) 24.3. 2022 (8.30 – 12.30 on-line na platformě ZOOM)

5) 30.3. 2022 (8.00 – 12.00 stáž v MŠ Čeladenská Beruška https://www.celadenskaberuska.cz/

6) 20.4. 2022 (8.30 – 12.30 on-line na platformě ZOOM)

LEKTOŘI: Jana Poche Kargerová, Věra Váňová Krejčová

Sdílet událost

bottom of page