top of page

CKP ředitelé základních škol

Businessmen

Být vedoucím není jen funkce, ale úděl. Určitým věcem se prostě nevyhnete. Lidé od vás očekávají, že je povedete k cíli, a to s vysokou míru profesionality, ale také vlídnosti. Tlačí na vás neustále termíny, zájmové skupiny, rozpočet, veřejné mínění... Občas musíte dělat také neoblíbená rozhodnutí. To vše klade vysoké nároky na osobnost a psychiku. Jak to všechno zvládnout? Nejlépe spolu! Když máte vedle sebe někoho "stejného druhu", tak je cesta o polovinu lečí, kratší a dvojnásob naplňující. CKP ředitelé přináší právě tento prvek učící se profesní komunity, jejímž cílem je odborná i lidská podpora

bottom of page