calendar-2027122_640.png

Pracovní 
S
kupiny

čtenářská

gramotnost 

matematická

gramotnost

rovné

příležitosti

financování

měkké dovednosti

ICT a polytechnika

Inovace

modernizace

reforma

Centra
Kolegiální
Podpory

čtenářská

gramotnost 

matematická

gramotnost

Rovné příležitosti

Popis

Rozvoj měkkých dovedností aktérů MAP

Měkké dovednosti hrají v současné době klíčovou roli nejen v mezilidských vztazích, ale dostávají se také do popředí zájmů personalistů a firem. Často jsou právě dovednosti jako asertivita, kreativita, samostatnost, emoční inteligence a  schopnost spolupracovat, tím rozhodujícím prvkem při výběru nových zaměstnanců. Cílem pracovní skupiny je připravit možnosti pro rozvoj "soft skills" u žáků, rodičů i pedagogů.

Rozvoj ICT a polytechniky

Popis

Inovace, reformy a modernizace školství

Popis