Pracovní 
S
kupiny

čtenářská

gramotnost 

matematická

gramotnost

ICT
polytechnika

financování

měkké

dovednosti

rovné

příležitosti

Inovace

modernizace

reforma

Centra
Kolegiální
Podpory

Asistenti

Ředitelé

Mateřské

školy

čtenářská

gramotnost 

matematická

gramotnost

ICT
polytechnika