top of page

První setkání ředitelského CKP

Sice na dálku, ale za to velmi svižně a efektivně. Tak by se dalo charakterizovat první setkání ředitelů základních škol z celého Krnovska. A protože jsou již na sebe zvyklí, skočili rovným nohama do práce. Hlavním tématem bylo nastavení SYSTÉMU KOMUNIKACE VE ŠKOLE. Sdílení zkušeností proběhlo zajímavou formou: pomocí trojčlenných skupin s pevně danými rolemi (vypravěč, tazatel, pozorovatel) představili svůj systém postupně všichni a na společné elektronické nástěnce (padlet) tak vznikla zajímavá mozaika různých modelů práce s informacemi ve škole. Kromě vzájemné inspirace (padlo mnoho zajímavých informací!) se nakonec ukázalo, že jde o velmi komplexní téma. Velmi záleží například na zvoleném informačním systému (jaký druh informací obsahuje, kdo s ním pracuje atd.) a na stupni vtažení jednotlivých cílových skupin komunikace (aktéři). Variant je v praxi mnoho. Každá přináší určité výhody a nevýhody, některé i rizika. Pro případnou další práci je třeba postupovat již více analyticky a zamyslet se nad konkrétními obsahy, aktéry a toky komunikace (viz obrázek nahoře). Pro zájemce poskytuje MAP Krnovsko možnost konzultace (zpracování a vizualizace komunikačních procesů ve škole, identifikace rizik a návrh řešení). pište na mapkrnovsko@gmail.com Na závěr byla navržena témata pro další setkání.

První setkání ředitelského CKP
bottom of page