top of page

První CKP začíná!

ČTU, ČTEŠ, ČTEME… Vychováváme čtenáře a baví je to a chceme se s Vámi o
naše zkušenosti podělit. Dílny čtení nám i dětem přináší
spoustu radosti a zábavy, společně prožíváme životy hrdinů,
objevujeme neznámé světy a putujeme cestou vlastního
poznání za tajemstvím knih. Pokud Vám není čtenářství cizí, chcete se nejen nechat inspirovat, ale i sdílet a přinášet svoje nápady ostatním a
být jedním z těch, kterým není lhostejný současný vztah dětí
ke knihám, přidejte se k nám CKP s úsměvem Jak to začalo... „Když jsme se vracely ze setkání vedoucích kolegiálních center, měly jsme trochu obavy, jak to všechno zrealizujeme v praxi, abychom splnily vše, co se od nás očekává a zároveň aby to přinášelo užitek všem zúčastněným. Pořád nás pronásledovala obava, zda-li vůbec budou kolegové ochotní přijít po každodenním maratónu ve škole ještě na nějaké to odpolední setkání, o němž vůbec nic neví, nemají se tam čeho chytit a koneckonců všichni víme, jak to s námi českými učiteli odpoledne vypadá. Proto jsme moc rády, že nám bylo umožněno zkusit to trochu jinak. Oslovily jsme ředitele okolních škol a požádaly o realizaci setkání přímo u nich ve škole. Sestavily jsme program setkání z praktických aktivit spojených s dílnou čtení, připravily krátkou prezentaci o tom, jak to děláme u nás ve škole z pohledu nás učitelek a nabídly kolegům spoustu již zpracovaných materiálů z oblasti rozvoje čtenářství. Dokonce pečeme buchty J, je to taková záloha, kdyby něco z výše uvedeného zklamalo. No a představte si, že ono to funguje! každý účastník setkání si odnese spoustu materiálů a her, se kterými může směle ihned vyrazit do vyučovací hodiny. A to je pro nás kantory, myslíme si, neocenitelná pomoc.“ „Smysl center kolegiální podpory vidíme v tom, že se pravidelně scházejí lidé, kteří přímo pracují s dětmi. Navzájem si mohou předávat podnětné informace a zpracované materiály ke konkrétním činnostem. V současnosti jsou na pedagogy kladeny vysoké nároky. Všeobecně je z jejich strany větší poptávka po praktických nápadech. Centra kolegiální podpory je umožňují nejen sdílet, ale i prakticky prožít. Následně jsou aktivity přímo použitelné v hodinách.“ Magdaléna Handlířová, Marcela Rychtová

První CKP začíná!
bottom of page