top of page

Příběhy našich sousedů

Vzpomínky pamětníků z Krnovska ožili díky žákům základních škol   Ve čtvrtek 20. června 2024 od 16:00 hodin se ve Středisku volného času Krnov konala slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů. Žáci publiku přiblížili vzpomínky šesti pamětníků z Krnovska, jejichž životy významně ovlivnily dějinné události 20. století. Slyšeli jsem příběhy nejenom Čechů, ale i jednoho Řeka, který se sem s celou rodinou přestěhoval.  O hudební doprovod se postaral ZUŠ Krnov.   Do projektu Příběhy našich sousedů  se zapojilo celkem šest týmů z Krnovska. Pod vedením svých učitelů zaznamenali pamětnická vyprávění žáci ze ZŠ Krnov, Dvořákův okruh, ZŠ Krnov, Janáčkovo nám., ZŠ Holčovice, ZŠ Město Albrechtice a ZŠ Zátor. V průběhu šesti měsíců žáci nejprve natáčeli vyprávění místních pamětníků a dohledávali dokumentární materiály k jejich příběhům. Ze shromážděných podkladů pak vytvořili vlastní dokumentární díla, která jsou zveřejněna na webu projektu ve složce Krnovsko: https://www.pribehynasichsousedu.cz/krnovsko/krnovsko-2023-2024/   Projekt Příběhy našich sousedů  vznikl pod taktovkou Post Bellum a Rozvoj Krnovska o.p.s. projekt MAP (CZ.02.02.XX/00/23_017/0008450). www.krnov.info , mapkrnovsko@gmail.com

Příběhy našich sousedů
bottom of page