top of page

NEUR: Prevence návykových nemocí u žáků

MUDr. Karel Nešpor, CSc. Úvodní praktické cvičení - různé druhy smíchu :-) Karel je opravdový bavič a odborník v jedné osobě! Dlouho jsme se tak od srdce nezasmáli. V článku je několik tipů na techniky duševní hygieny. Text je pouze rychlým záznamem přímo z přednášek konference NEUROVĚDA VE VZDĚLÁVÁNÍ Z preventivních programů na závislosti je prokázáno metadaty (studie o studiích), že nefungují ve velkých skupinách a jednorázově, ale jen v menším počtu dětí (do velikosti 1 třídy) a zaměřené na tzv. Life skills (dovednosti - např. umění odmítnout apod.) Dovednosti užitečné pro učitele: SEBEUVĚDOMĚNÍ - například mindfulness, Nešpor sám má svou metodu Cvičení vnitřního ticha (viz web). UVOLNĚNÍ - nejčastější metodou uvolnění je prostý úsměv, který dle výzkumů nastává nejčastěji v běžných životních situacích (nejčastěji při pozdravu). Podle Goodheartové je zapínačem smíchu brzlík - lze jej masírovat prostým poplácáním sama sebe na hrudi pod jugulární jamkou. Technika semafor - užitečné pro zvládnutí emocí a rozhodování (známe z výuky...) Pozitivní emoce - zlepšují schopnost příjmu a zpracování informací - dopad na výuku Emoční nákaza - emoce se přenášejí (platí pro lidi i zvířata), využití pro výuku - učitel silně přenáší emoce mezi děti, aniž by si to uvědomoval, potřeba kontrolovat Technika Hloupý úsměv - užíváme v situaci, kdy nevíme co dál. A protože smích uklidňuje, tak mohou nastat 2 situace: 1) úsměv uklidnění přinese = něco vymyslím a nemusím se už hloupě smát 2) úsměv uklidnění nepřinese = nic nevymyslím, ale budu lidem sympatičtější :-D

NEUR: Prevence návykových nemocí u žáků
bottom of page