top of page

Distanční výuka očima dítěte

Během prosince proběhlo na krnovských základních školách masivní dotazníkové šetření zaměřené na kvalitu distanční výuky. Kromě hromady metodických otázek jsme se ptali také přímo dětí, co se jim na výuce líbilo a co ne. Největší popularitě se těšily shodně dva přirozené dopady uzavření škol, a to možnost "vstávat později" a možnost "učit se z pohodlí domova" . Stejně tak ale narůstala potřeba vidět se s učiteli a spolužáky, takže na třetím místě se umístila samotná "online výuka" ve smyslu sociálního kontaktu s okolím (nikoliv tedy učení samotné). Typické výroky a také posbírané "perličky" vidíte zde: Přehledně a zajímavou formou lze výroky dětí znázornit pomocí tzv. word-cloudu , což je "oblak" slov, ve kterém jsou největším písmem vyznačena nejčastěji použitá slova . Na straně negativ zvítězil krutý nedostatek sociálního kontaktu , a to s trojnásobnou převahou nad technickými problémy (druhé místo, připojení k internetu apod.) a pocitem velkého množství úkolů (třetí příčka). Ostatní problémy souvisí již se samotnou kvalitou distanční výuky a poskytují poměrně jasné vodítko, na kterých oblastech výuky je potřeba zapracovat. Názory rodičů brzy uvidíte v dalším pokračování tohoto článku. Také zde jsme provedli tzv. lexikální analýzu více než 5000 řádků (četnost slov ve výrocích žáků) a výsledek převtělili do word-cloudu: Výsledky dotazníku slouží již nyní k osobním konzultacím s řediteli škol, kteří mají k dispozici data ve formě analýzy jednotlivých tříd a mohou tak velmi citlivě a přesně nastavit vhodné parametry pro další fázi distanční výuky.

Distanční výuka očima dítěte
bottom of page