top of page

4 živly s výtvarníci Danou Činčarovou

24.3.2022 proběhl v krásném prostředí ZŠ Zátor kurz malování suchým pastelem pro pedagogy, v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Krnov. Námětem byly 4 živly, malovalo se spontánně při hudbě, nejvíce přímo prsty. Cílem bylo zkusit jiný přístup k malování, uvolněný, s vnímáním především pohybu ruky... byla to taková malá ochutnávka "tance s barvou po papíře" s procházkou celým barevným spektrem a také trochou teorie o harmonii barev.

4 živly s výtvarníci Danou Činčarovou
bottom of page