top of page

Pracovní skupiny napoprvé a hned masově!

Aktualizováno: 24. 9. 2019

Když jsme objednávali prostory pro první setkání pracovních skupin, počítali jsme sotva se 40 účastníky.

Nakonec nás bylo přes 50, takže jsme neplánovaně prověřili kapacitu ZŠ Žižkova, nutno dodat, že s velkým úspěchem. Děkujeme všem ze "čtverky", kdo akci zajistili - jak organizačně, tak "lidsky": čekalo nás vřelé přivítání a velmi jedlé občerstvení!


Hlavním cílem setkání bylo vysvětlit všem zúčastněným jak pracovní skupiny fungují a zvládnout rozdělení do skupin podle jednotlivých témat. Všech 7 skupin pak pracovalo na společném úkolu: vybrat ze 40ti předložených výroků o školství ty, které jsou nejsympatičtější.

Výroky jsme nasbírali z různých zdrojů: byly zde výňatky ze strategických dokumentů vybraných zahraničních vzdělávacích systémů: Finsko, Indie, Německo, Japonsko, Singapur, Jižní Korea


nevynechali jsme ani český vzdělávací systém (zvolili jsme tzv. Bílou knihu, materiál, který je zajímavý tím, že je formálně vzato stále platným strategickým dokumentem ČR, ale v praxi k jeho naplňování příliš nedochází)


a nezapomněli jsme ani na výroky slavných osobností (citáty). Úkolem každé skupiny bylo vybrat minimálně 10 nejlepších výroků a obodovat je. Výsledkem bylo celkem 7 flipchart archů.


A jak to dopadlo? Nejčastěji se objevovaly citáty "klasiků", dále účastníky oslovily výňatky z kompetenčního modelu pro finské žáky (přímé formulace výstupů), pak uspěly úryvky z Bílé knihy (ČR), dále výňatky ze singapurské vzdělávací politiky a hned za nimi ukázky z korejského školství. Až na sedmém místě skončilo Japonsko, ale byl to právě jeden z japonských výroků, který získal v absolutním pořadí nejvíce hlasů.


Podrobné seznamy výroků najdete v sekci DOKUMENTY


Pokud se totiž podíváme na výsledky ne podle zemí, ale z hlediska absolutního počtu hlasů, vyhrálo následujících sedm výroků:


TOP 7


První až třetí místo (shodně):

Japonsko

Cílem prvních tří let školy je nesoudit děti podle jejich vědomostí nebo schopnosti učit se, ale naučit je slušnému chování a rozvíjet jejich charakter: respektovat ostatní, být slušný ke zvířatům a přírodě, být velkorysý, soucitný a empatický, učit se statečnosti, sebekontrole a spravedlnosti.

Bílá kniha - ČR

Podpořit projekty dalšího vzdělávání učitelů, zaměřeného na změnu postojů, prožitkovým učením (psychologická část – úvodní cyklus), pedagogické dovednosti (kooperativní učení, řízení týmové spolupráce, projektové učení), práci na vlastním rozvoji (sebehodnocení, komunikace, řešení konfliktů, videotrénink interakcí, zvládání stresu), výcvik učitelských sborů v týmové spolupráci při realizaci společných projektů.

Finsko - kompetence žáků (výstupy v "já" formě)

Zpracuji informace a interpretuji je, Vytvářím myšlenkové mapy, Plánuji, Přicházím s řešeními, Dokončuji práci, Zaměřuji se, Nebojím se zeptat, Tvořím si vlastní myšlenkový svět, Učím se argumentovat


Čtvrté až sedmé místo (shodně):

J. A. Komenský

…aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili

Finsko - kompetence žáků (výstupy v "já" formě)

Umím se zastavit, přemýšlet i podávat výkon, Konám přátelsky, Umím ovládnout své vzrušení, Nehašteřím se, Beru chybu jako příležitost, Starám se o své úkoly, Dobře jím, Nebojím se říct o pomoc

Finsko - kompetence žáků (výstupy v "já" formě)

Umím nalézt kompromis a přijmout ho, Jednám v dobré víře, Svůj názor vyjadřuji věcně, Dokážu spolupracovat s každým, Starám se o sdílené věci, Pečuji o svá prostředí, Podporuji ostatní

Singapur - kompetence žáků

Cílem vzdělávání je člověk, který:


  • zná sám sebe a umí samostatně a kriticky přemýšlet

  • umí se ptát, reflektovat a vytrvat ve svém učení

  • podstupuje vypočítané riziko,

  • je inovativní a směřuje k excelenci

  • je jako občan informovaný a aktivně se podílí na zlepšování životů lidí okolo sebe


45 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Revize RVP

Comments


bottom of page