top of page

Práce kvapná, málo platná!

Když chcete dosáhnout změny, nelze to uspěchat. Tuto zkušenost člověku přináší život neustále a je jedno, zda jste špičkovým manažerem nebo třeba zahradníkem. Také v projektu MAP (Místní akční plán vzdělávání, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011064) se již šestým rokem držíme stejné filozofie: nedělat jen jednorázové akce a školení, ale sledovat dlouhodobé cíle s maximálním dopadem na kvalitu vzdělávání. Co to prakticky znamená? Například dlouhodobý kurz po rozvoj pedagogů v oblasti tzv. formativního hodnocení (tedy to, které žáka formuje k lepšímu výkonu, a nikoliv jen ke „sbírání jedniček“), nebo série přednášek pro rodiče na téma vyváženého modelu výchovy dětí (Mgr. Jiří Halda). Dále třeba kurz Kompetentní učitel v MŠ, který cílí na rozvoj měkkých kompetencí pedagogů v MŠ – očekávaným dopadem je pak posun od uniformní řízené výuky v MŠ k individualizovaným formám výuky založeným na vnímání potřeb jednotlivých dětí a rozvoji měkkých kompetencí již v raném věku. Další systematickou aktivitou je pokračování v rozvoji komunikačních dovedností pro ředitele i další pedagogy (tzv. Ředitelská akademie), která se tentokrát zaměřuje na skupinovou dynamiku a řízení týmů. Zřejmě nejambicióznější aktivitou je úsilí začít měřit tvrdé indikátory vzdělávání na území Krnovska (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, přírodovědná gramotnost) a také některé měkké ukazatele jako jsou: wellbeing (duševní pohoda) žáků a pedagogů, postoje rodičů, žáků a pedagogů ke škole, rozvoj socio-emočních dovedností dětí v MŠ apod. Cílem měření je zjistit, kde nás opravdu „tlačí pata“. Pokud totiž nezačneme měřit kvalitu vzdělávání, mohou naše snahy o změnu systému vyústit spíše v realizaci našich přání a názorů než řešení skutečných potřeb vzdělávání.

Na závěr dovolte ještě malé povzbuzení pro všechny, kdo se podílíte na vzdělávání v našem regionu: Společnost PAQ Research zveřejnila nedávno tzv. Mapu vzdělávání, která zobrazuje úroveň různých indikátorů vzdělávání na interaktivní mapě ČR. Jedním z hlavních ukazatelů úrovně vzdělávání je vztah dvou indikátorů: sociální situace a očekáváné úrovně vzdělávání v daném ORP. Výsledek vidíte na obrázku: ORP Krnov patří mezi 7 nejzdatnějších území v ČR – tedy lze říci, že úspěšnost vzdělávání je na Krnovsku vzhledem k míře sociálních problémů na poměrně vysoké úrovni. To není důvod k předčasné hrdosti, spíše je to motivace pro další práci všech, kdo se na poli vzdělávání denně namáhají.


68 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Revize RVP

Comments


bottom of page