top of page

430 výročí narození J. A. Komenského Prameny pro pedagogy


"Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu." J. A. Komenský

Dobrý den, vážení a milí,

dovoluji si Vás pozvat do Přerova na konferenci Pramen pro pedagogy. Věřím, že akce bude důstojnou oslavou Komenského i výzvou pro aktivní zapojení lidí do věcí veřejných. Komenský, jeho myšlenky a vize jsou nám nadčasovou inspirací i posilou. Vnímám, jak náročné období máte - Vy pedagogové - za sebou. Máte můj obdiv. Vracíme se z virtuálu zpátky na zem. A další z našich samozřejmých hodnot - mír - dostává na frak. Co nás čeká? Co bude nové normální? Je jisté, že porada o nápravě věcí lidských, ke které vyzývá Jan Amos Komenský, je stálou poptávkou dnešního světa.

Přemýšlíte, jak:

· načerpat optimismus a tvůrčí energii?

· "udělat ze světa trochu lepší místo?" (J. A. Komenský)

· být v kondici a prožívat každodenní radost v českém školském systému?

· se vypořádávat se změnami, které jste si sami nevymysleli?

· využívat myšlenky a osobní příběh Komenského ve svém osobním i profesním životě?

· posilovat svoji odolnost pro každodenní život?

· Vaše ano na některou otázku může být pozvánkou:

na konferenci PRAMEN PRO PEDAGOGY

(nevyčerpatelný zdroj optimismu, inspirace, podnětů, prožitků i energie genia loci)

do Přerova, kde se učil i učil Komenský

28.3.2022 - Přerov - Horní náměstí/muzeum - Mervartův sál - od 9 - do 17

Pár slov o přednášejících:

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. - inspirativní žena, fenomenoložka, filozofka, vedoucí katedry filozofie na Husitské teologické fakultě UK, učí i na PdF UK. Na gymnáziu byla žákyní Jana Svěráka. Zabývá se tématy: tělo a tělesnost, pravda jako neskrytost, aj. Spisovatelka, autorka knihy Žít z vlastního pramene (inspirace pro název konference). Na youtube jsou záznamy jejích zajímavých přednášek, př. Odvaha ke štěstí. Byla hostem v pořadu Focus Václava Moravce - téma Život se smrtí. Novinkou je kniha: Povídání Anny Hogenové s Bárou Nesvadbovou.

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. - finalista Global Teacher Prize Czech Republic 2020, učitel na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Je spoluautorem učebnice Osobnostní a etická výchova pro SŠ. Pedagog, který se snaží inspirovat mladé lidi, ale častěji je spíše mladými inspirován. Člověk, který dělá chyby, ale vnímá je jako příležitosti k růstu. Práci s mladými lidmi bere jako velmi smysluplnou činnost. Jeho dlouhodobým snem je dojít pěšky z Kroměříže do Říma. Sen o pouti do Santiaga de Compostela si už opakovaně splnil / generace X

Mgr. Pavel Nováček - fyzioterapeut ze Zubří, pohybový specialista, trenér, absolvent programu prof. Pavla Koláře. Měl a má "pod rukama" lidi napříč generacemi. Říká, že už se i starší lidé začínají více aktivně zajímat o svoje zdraví. Byl hostem Hovorů ze země /youtube. Vyzařuje klid a ví, jak dostat do klidu i Vás. Na konferenci budeme mít šanci si to zažít a prožít. / generace Y

Filip Zimmermann - student z Oder, zajímá se o budoucnost. Témata, která jím rezonují, je spousta, ale jedno je pro něho jako pro studenta v současnosti nejdůležitější a nejaktuálnější. Jedná se o budoucnost českého školství a transformace, kterou musí projít, aby dokázalo využít plný potenciál, který nám 21. století nabízí. Je žákem 3. ročníku Gymnázia v Hranicích na Moravě. Oslovil vrstevníky a tudíž ví, co si jeho generace "Z" v naší zemi myslí o našem školství. A chce to s námi sdílet. Filip hoří pro svoji vizi. Pozváním na tuto konferenci chceme podpořit Filipa a symbolicky všechny mladé lidi, jejichž srdce je zapálené pro dobrou věc a jejichž "mysl nemá limity." Komenský / generace Z

Mgr. Blažena Mačáková - Život je krásný je její oblíbené moto. Učitelka, lektorka a kouč, 25 let na volné noze. Přerovačka. Stála u zrodu manažerského vzdělávání pro vedoucí pracovníky škol v našem regionu, nyní spolupracuje se stovkou kariérních poradců v Olomouckém kraji. Nabízí koučovací přístup i techniku "oceňující ptaní" postavenou na silných stránkách jednotlivce i týmu. Svoji profesi chápe jako službu lidem. Je členkou Rotary, garantem RYLA - programu pro mladé lidi do 30 let z ČR a SR (Rotary Youth Leadership Award). Osm let je ambasadorkou CEDU - Centra demokratického učení, které pomáhá zakládat žákovské parlamenty na školách. /generace Baby Boomers https://cedu.cz/

Muzejní pedagožky Muzea Komenského v Přerově s ochutnávkami programů pro žáky ZŠ a SŠ:

Mgr. Jana Trtíková - "Putování s J. A. Komenským," Mgr. Alena Zatloukalová - "Tváře J. A. Komenského"

Součástí programu konference je prohlídka Památníku Jednoty bratrské, expozice školství v muzeu nebo účast na pietě se zástupci města Přerova u sochy J. A. Komenského s žákem (nejstarší socha Komenského na Moravě).

Srdečně Vás zvu. Prožijeme synergické chvíle v místech, kudy chodil Blahoslav i Komenský. S úctou Blažena Mačáková, garant konference Pramen pro pedagogy

P.S. Konference ke 430. výročí narození J. A. Komenského podporuje Projekt Komenský 2020, jehož odborným garantem je doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

28.3.2022 - 430. výročí narození Jana Amose Komenského

41 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Revize RVP

Comments


bottom of page