top of page
coins-2420840_1280.jpg

Ve velkých státních systémech patří financování k nejproblematičtějším oblastem.

V MAPech chceme nejen zanalyzovat stav a potřeby financování, ale také

navrhnout nejvhodnější způsoby financování, a to jak na systémové 

úrovni, tak na úrovni jednotlivých škol. Cílem je umožnit

všem školám dosáhnout na finanční zdroje,

které jim jsou k dispozici a přispět tak k rozvoji jejich

kvality. Nezbytným nástrojem je finanční poradenství pro školy,

které chceme poskytovat jednotlivým školám na míru. Pracovní

skupina bude usilovat o informační propojení se samosprávou a zřizovateli tak,

aby finanční potřeby školství byly zohledněny v investičních a rozvojových plánech obcí. 

Pracovní skupina FINANCOVÁNÍ

bottom of page